Tietosuojaselosteet

1 REKISTERINPITÄJÄT

Kotihoito lähellä Oy:n tuottamat palvelut, joissa Kotihoito Lähellä Oy on rekisterinpitäjä:  

Kotihoito Lähellä Oy

Asiakaspalvelu 044 980 5720
hoitajat@kotihoitolahella.fi

Kousankatu 1, 20610 Turku
Y-tunnus: 2866917-9


2 YHTEYSHENKILÖ REKISTEREITÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Teemu Reunamo
Puhelinnumero: 044-9727753
Sähköposti: teemu.reunamo@kotihoitolahella.fi

Kotihoito Lähellä Oy noudattaa terveydenhuollon toimialan käytäntöä, jossa kiinnitetään erityistä huomiota henkilötietojen huolelliseen ja tietoturvalliseen käsittelyyn. Potilastiedot ovat henkilön hoitoa koskevia tietoja. Asiakastiedot taas liittyvät asiakassuhteen hoitoon ja yhteydenpitoon.

4 ASIAKASREKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS JA ASIAKASTIETOJEN KÄSITTELYN PERUSTE

Asiakastietojen käsittely perustuu lakiin tai asiakkaan suostumukseen. 

Asiakasrekisteriin tallennettuja tietoja käytetään asiakkaan hoidossa sekä muihin lain ja suostumusten mukaisiin käyttötarkoituksiin.